รางวัล
รวมมูลค่า
315,000
บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

วีดิทัศน์ผลรางวัล

ความเป็นมาของโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ดังนั้น การถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางภาพถ่ายจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดงานประกวดภาพถ่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงาน และลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ สะท้อนมุมมอง ทัศนคติของผู้ถ่ายภาพที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบของตนเอง ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อการประกวด “Beauty of Brightness” โดยสามารถถ่ายภาพกิจกรรมทางธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได้ ที่สามารถสะท้อนถึงภารกิจ และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
 • - PEA สว่างไสวทั่วไทย -
  ระบบจำหน่ายของPEA
 • - PEA ใส่ใจบริการ -
  งานบริการของ PEA
 • - สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA -
  PEA กับสถานที่ท่องเที่ยว
 • - PEA พร้อมเคียงข้างคุณ -
  กิจกรรมด้าน CSR ของ PEA
 • - PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย -
  งานสารคดี (Documentary)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามประเภทของท่าน ในระยะเวลาที่กำหนด
การประกวดแบ่งออก เป็น 3 ประเภท
 • ประเภท นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประเภท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA
 • ประเภท บุคคลทั่วไป

อัปโหลดผลงานในระยะเวลาที่กำหนด ตามหัวข้อ
หัวข้อการประกวด แบ่งเป็น 5 หัวข้อ
 • PEA สว่างไสวทั่วไทย
 • PEA ใส่ใจบริการ
 • สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA
 • PEA พร้อมเคียงข้างคุณ
 • PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
กฎ และกติกาการประกวด

ส่งผลงาน

ประเภท
นักเรียน-นักศึกษา
อายุไม่เกิน 25 ปี
ส่งภาพ
ประเภท
พนักงานPEA
ส่งภาพ
ประเภท
บุคคลทั่วไป
ส่งภาพ

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • รางวัลชนะเลิศ
  เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ภาพถ่ายพร้อมกรอบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รวม 90 รางวัล มูลค่า 315,000 บาท
สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ทรงพลังในเสี้ยววินาที
วิทยากร

คุณดาว วาสิกศิริ
ศิลปินภาพถ่ายที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
Hon.F.RPST, Hon.F.PVS
Director of Photography and International Award-Winning Photographer
เที่ยวไป ถ่ายไป กลางวันก็สวย กลางคืนก็ปัง
วิทยากร

คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
Contemporary Photography Artist, Leica Ambassador และอาจารย์พิเศษวิชาถ่ายภาพ

คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
Hon.F.RPST, Hon.F.PVS
Director of Photography and International Award-Winning Photographer
สวยด้วยแสง แรงด้วยเนื้อหา
วิทยากร

คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
Art Director และบรรณาธิการถ่ายภาพนิตยสาร Voyage

คุณดาว วาสิกศิริ
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์,
Hon.F.RPST, Hon.F.PVS
กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์
กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณอดุล ตัณฑโกศัย,
Hon.F.RPST
กรรมการสมาคมถ่ายภายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
อุปนายกสมาคมถ่ายภายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวสันต์ ผึ่งประเสริฐ
อุปนายกสมาคมถ่ายภายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์
เลขาธิการสมาคมถ่ายภายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร,
Hon.F.RPST, F.RPS
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
ประจำปีพุทธศักราช 2552
ข้อกำหนดในการพิจารณาภาพถ่าย
รอบคัดเลือก คัดเลือกเหลือ 15 ภาพในแต่ละประเภทและหัวข้อ
 • ความสมบรูณ์ ความคมชัด และความละเอียดของภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสื่อสารตรงตามประเภทและหัวข้อที่สมัคร
 • วัตถุหรือกิจกรรมในภาพ ต้องเป็นสินทรัพย์หรือกิจกรรมของ PEA
รอบตัดสิน
 • เทคนิคการถ่ายภาพ
 • ทักษะการถ่ายทอด
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความถูกต้องตามกฏระเบียบการปฎิบัติงานของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร : 02-589-0100 ถึง 1 | Contact : 1129

        

×
กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภทรุ่น และสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดหัวข้อในรุ่นที่เลือกสมัคร
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 15 ภาพ ต่อ 1 หัวข้อ
 • สำหรับผู้ที่ส่งผลงานภาพถ่ายใน หัวข้อ งานเชิงสารคดี (Documentary) ต้องถ่ายภาพที่สื่อถึงเรื่องราวต่อเนื่องกัน จำนวน 5 ภาพ พร้อมคำบรรยาย ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำกัด ไม่เกิน 500 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4
 • ผู้ถ่ายต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร
 • วัตถุ หรือกิจกรรมใดๆ ในภาพ จะต้องเป็นสินทรัพย์ หรือกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Droneและ  Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels
 • การใช้ภาพภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบินโดรน ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ โดยทางคณะผู้จัดอาจมีการขอเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด