รายละเอียดหัวข้อการประกวด
PEA สว่างไสวทั่วไทย
ระบบจำหน่ายของPEA
เสาและสายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์หลักในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสู่อาคาร บ้านเรือน และยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการไฟฟ้าอย่างแท้จริง
เสาไฟฟ้าของ PEA มี 2 ประเภท คือ เสาไฟฟ้า 115 Kv และเสาไฟฟ้า 22 Kv มีวิธีการสังเกต ดังนี้
  • เสาไฟฟ้า 115 Kv : ลูกถ้วยจะต้องหันเข้าหาถนน
  • เสาไฟฟ้า 22 Kv : ลูกถ้วยจะมีคู่กัน บ้างมีคู่กันทั้งสองฝั่ง บ้างมีฝั่งเดียว สำคัญคือถ้ามีฝั่งเดียว ลูกถ้วยคู่จะต้องหันเข้าหาถนน
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้เป็นระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้เรียบร้อยขึ้น และช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตกลมแรงซึ่งอาจพัดกิ่งไม้หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายได้ โดยพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เช่น สะพานนวรัฐ ถนนท่าแพ ถนนคชสารตลอดแนวถนนพระปกเกล้า และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ถนนพัทยาเหนือ พัทยากลาง แหลมบาลีฮาย-แยกพัทยากลาง ในจังหวัดชลบุรี ภายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดตรัง และจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
PEA ใส่ใจบริการ
งานบริการของ PEA
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ (สามารถดูข้อมูลบริการเสริมได้จาก https://www.pea.co.th/sbiz) 1.งานบริการหน้า Front office ที่
1) สำนักงาน PEA
2) PEA Shop
3) PEA Mobile shop
2. การดำเนินงานตามแอพลิเคชัน PEA CARE
1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
2) ล้างเครื่องปรับอากาศ
3) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
3. การใช้งานแอพลิเคชันและการบริการของ PEA Smart Plus แอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” ที่จะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

4. การใช้งานแอพลิเคชันและการบริการของ PEA Volta การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พัฒนา PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานี ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการรับรู้การทำงานของระบบประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า บริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง

ทั้งนี้ PEA เปิดให้บริการ PEA VOLTA ในปั๊มบางจาก 6 สถานี ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน PEA VOLTA Application สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้ ได้แก่

1. PEA VOLTA บางจาก วังมะนาว (เพชรเกษม ขาออก)
https://goo.gl/maps/9gCARMMUpVdKr3U59
2. PEA VOLTA บางจาก ชะอำ
https://goo.gl/maps/dA8KD6YbnANvL8cU6
3. PEA VOLTA บางจาก ละแม
https://goo.gl/maps/Lzh6zZ4PqTBf7JCg9
4. PEA VOLTA บางจาก พุนพิน
https://goo.gl/maps/6MBegM1kaEGUMSA4A
5. PEA VOLTA บางจาก เมืองกระบี่
https://goo.gl/maps/keteu7H8MUNH8bwU8
6. PEA VOLTA บางจาก คลองท่อม
https://goo.gl/maps/5SFFg89GZCYz43WCA
5. การใช้งานแอพลิเคชันและการบริการของ PEA IHAPM เครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน PEA IHAPM บนสมาร์ทโฟน
สว่างทั่วไทย
เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA
PEA กับสถานที่ท่องเที่ยว
บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ จุดชมวิวทัศนียภาพต่าง ๆ และ ภาพบรรยากาศของเมืองที่ได้รับการนำสายไฟลงดินเรียบร้อยแล้ว ในบรรยากาศช่วงเย็นถึงค่ำ ให้เห็นแสงไฟจากไฟฟ้าที่ส่องสว่าง
PEA พร้อมเคียงข้างคุณ
กิจกรรมด้าน CSR ของ PEA
นอกเหนือจากการให้บริการด้านไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบถาวร เช่น โครงการสร้างฝายทดน้ำ โครงการปลูกป่า หรือโครงการช่วยเหลือแบบบเฉพาะกิจ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน
  • การทำงานเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบจำหน่าย และการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
  • การทำงานในสภาวะวิกฤติ เช่น เสาไฟล้ม น้ำท่วม
  • การทำงานในลักษณะของ CSR ได้แก่ การมอบของ การช่วยเหลือ
  • ภาพงานโครงการกึ่งถาวร ได้แก่ ฝายทดน้ำ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
  • ภาพโครงการ CSR ที่สำคัญ : 1) 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า 2) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
งานสารคดี (Documentary)
ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ชุดภาพถ่ายเชิงสารคดี เพื่อสะท้อนถึงมุมมอง และทัศนคติของผู้เข้าประกวด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่ว่าในในมุมมองในด้านสินทรัพย์ ด้านการให้บริการ หรือโครงการต่างๆ ผ่านชุดภาพที่เรียบเรียงเป็นเรื่องราวในแบบฉบับของผู้เข้าประกวดเอง จำนวน 5 ภาพ พร้อมบทความบรรยาย ไม่เกิน 500 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร : 02-589-0100 ถึง 1 | Contact : 1129